Prijave udruga

Mjesto i vrijeme održavanja:

11. Zborovanje Saveza izviđača Hrvatske održava se od 23.-24. svibnja 2015.g. u Rijeci na prostoru Trsata – Kampus Sveučiliše u Rijeci.

Cijene zborovanja 2015:

Kotizacija za zborovanje iznosi 120,00 kn po sudioniku, za prijave koje će biti otvorene od 21.03.2015. do 30.04.2015.  (Prijavnica za Zborovanje 2015.) krajni rok za prijavu i uplatu kotizacija je 30.04.2015. do 20.00 sati !!!

Službene prijave su zatvorene – tko se prijavio se prijavio – sada udruge koji se želje prijaviti mogu, ali morat ćemo razmotriti prijavu!!! 

 

Za sve prijave koje će biti poslane nakon 30.04.2015. postoji mogućnost da neće biti prihvaćene, a ako i budu prihvaćene cijena će biti veća!!!

 Uplate kotizacija na Savez izviđača Rijeke, Korzo 2a, Rijeka. žiro račun saveza IBAN: HR7724020061100135782

Poziv na broj: “šifra udruge” (sihov broj), Svrha uplate: Kotizacija za zborovanje 2015. 

 – Sve informacije i upite vezane za zborovanje možete dobiti na e-mail: zborovanje@sir.hr ili na mob: 091 371 0522 (Žarko)

Prijave za Zborovanje moguće su udrugama članicama Saveza izviđača Hrvatske i Savezima članicama WOSM-a zemalja u regiji koji će dobiti poziv za sudjelovanje.

Od 21.ožujka do 30.travnja traju službene prijave za sudjelovanje na 11. zborovanju Saveza izviđača Hrvatske .

Uz ispunjenu prijavnicu molimo vas popunite i tabelicu s imenima sudionika i suglasnost (potpisana i pečatirana) (doc.) koje ćete nam predati prilikom prijave udruga na samom zborovanju.

Popis sudionika (doc.) – potpisan i pečatiran predati prilikom prijave udruge na samom zborovanju! 

Suglasnost udruge (doc.) – potpisanu i pečatiranu predati prilikom prijave udruge na samom zborovanju! 

Prijava za zborovanje izviđača 2015.

  • Prijava je važeća nakon uplate kotizacije. Hvala na razumijevanju. Uprava zborovanja
 

Verifikacija predprijave