browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zimovanja udruga članica Saveza izviđača Rijeke

Posted by on 3. siječnja 2020.

Savez izviđača Rijeke okuplja četiri udruge te broji oko 350 članova.
Školski praznici vrijeme su višednevnih izviđačkih aktivnosti pa su tako naše udruge i ove godine održali samostalna zimovanja.

OIP Kantrida boravio je u Tršću od 26. do 29. prosinca 2019. sa 21 članom.
OI Sjever – jug boravio je u Donjem Velemeriću od 27. do 30. prosinca 2019. sa 32 člana.
OI 3.Maj boravio je u Vrbovskom od 26.do 30. prosinca 2019. sa 20 članova.
OI Primorje u Vrbovskom će boraviti od 3. do 6. siječnja 2020. sa 40 članova.

#Rijeka #SIR #SIRhr #Scoutshr