browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Betlehemsko svjetlo

Betlehemsko svjetlo u Rijeci

Članovi saveza izviđača Rijeke dočekali svjetlo u Rijeci i predali ga u Kapucinsku crkvu Gospe Lurdske. Nakon mise svjetlo je podijeljeno građanima koji su ga nestrpljivo dočekivali.

Categories: Vijesti iz SIR-a | Tags: |