PRIJAVE 14. Zborovanja SIH-a – “Rijeka moj grad 2020”

Prijava za 14. zborovanje SIH-a - Rijeka 2020

  • Prijava je otvorena do 15. travnja !!! molimo Vas da po prijavi izvršite i uplatu članskog doprinosa ! IBAN za uplatu članskog doprinosa : HR7724020061100135782 svrha uplate: Članski doprinos za Zborovanje 2020 Savez izviđača Rijeke Korzo 2a Hvala na razumijevanju. Uprava zborovanja
 

Verifikacija Prijave